Юридик секторы

назад

Секторның төп функцияләре:

  • Массакүләм коммуникацияләр субъектлары тәкъдимнәре һәм зарларын үз вәкаләтләре кысаларында барлау, анализлау һәм карау
  • Закон чыгару һәм башка норматив актларның дөрес башкарылуын оештыру һәм тәэмин итү
  • Агентлыкның финанс, икътисади, социаль, хуҗалык эшчәнлегенең хокукый сорауларын хәл итү буенча тәкъдимнәр кертү
  •  Агентлыкта законнарның дөрес кулланылышын тәэмин итү
  •  Җитәкчегә законнарны, Агентлык мәнфәгатьләрен бозып кабул ителгән һәм материаль, материаль булмаган зарар китерергә мөмкин килешүләр һәм башка документлардагы кимчелекләрне бетерү буенча чаралар башкарырга кирәклеге хакында хәбәр итү
  • Массакүләм коммуникация субъектларына проблемаларын хәл итүдә ярдәм итү.

 

Камалиева Лена Альберт кызы
Телефон:
222-09-84
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International